چین اتوماسیون DCS سازنده
شرکت
محصولات
اتوماسیون DCS
ماژول های آلن بردلی
ماژول ABB
Bently Nevada 3500 System
کنترلر GE
ماژول زیمنس
قطعات برقی اشنایدر
قطعات یدکی امرسون
قطعات یدکی هانیول
YOKOGAWA DCS
Foxboro DCS
محصولات فروش داغ
ماژول Triconex DCS
کنترل کننده هایما
قطعات چوبی
ماژول باخمان