چین اتوماسیون DCS سازنده
شرکت
محصولات
ماژول های آلن بردلی
ماژول ABB